Αυχενική Διαφάνεια

Η υπερηχογραφική εξέταση για τη μέτρηση της Αυχενικής Διαφάνειας

Αυτό το υπεηχογράφημα  πραγματοποιείται από 11 εβδομάδες και 1 ημέρα μέχρι 13 εβδομάδες και έξι ημέρες  (CRL 45mm – 84mm). Πραγματοποιείται συνήθως διακοιλιακά, αλλά σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να είναι αναγκαίο να γίνει η εξέταση διακολπικά.

Στόχοι του υπερηχογραφήματος

Καθορισμός της ακριβής ηλικίας κυήσεως:

Αυτό είναι ιδιαιτέρος σημαντικό για τις γυναίκες που δεν μπορούν να θυμηθούν την ημερομηνία της τελευταίας περιόδου τους, έχουν ακανόνιστη έμμηνο ρύση, ή που έχουν συλλάβει ενώ θηλάζουν ή αμέσως μετά τη διακοπή του αντισυλληπτικού χαπιού. Μετράμε το κεφαλοουριαίο μήκος του εμβρύου και από αυτό υπολογίζουμε την ακριβή ηλικία κυήσεως καθώς και την πιθανή ημερομηνία τοκετού.  (ΠΗΤ – 40 εβδομάδες).

Η αξιολόγηση τους κινδύνου για το σύνδρομο Down και άλλες χρωμοσωμικές ανωμαλίες:

Κάθε γυναίκα θα πρέπει να λάβει μια εκτίμηση του ατομικού κινδύνου της για αυτήν την εγκυμοσύνη. Αυτό υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη την ηλικία της μητέρας, τη μέτρηση δύο ορμονών στο αίμα της μητέρας και υπερηχογραφικούς δείκτες όπως η αυχενική διαφάνεια, το ρινικό οστό, η ροή του αίματος μέσω της τριγλώχινας βαλβίδας της καρδιάς και του φλεβώδους πόρου του εμβρύου.

Διάγνωση πολύδυμης κύησης:

Περίπου το 2% των φυσικών συλλήψεων και το 10% των IVF συλλήψεων οδηγούν σε πολύδυμη κύηση. Το υπερηχογράφημα μπορεί να καθορίσει αν τα έμβρυα αναπτύσσονται κανονικά καθώς και εαν μοιράζονται ή οχι τον ίδιο πλακούντα.

Η διάγνωση ορισμένων μείζονων συγγενών ανωμαλιών:

Σημαντικές ανωμαλίες μπορεί να είναι ορατές σε αυτή την ηλικία κύησης, αλλά το υπερηχογράφημα 20 εβδομάδων είναι απαραίτητο και αναγκαίο

Υπολογισμός κινδύνου για προεκλαμψία – επιπλέον μέτρηση του ειδικού δείκτη PLGF

Σε κάθε εξέταση περιλαμβάνεται η αξιολόγηση της ροής στις μητριαίες αρτηρίες και σε συνδυασμό με βιοχημικούς δείκτες, όπως ειναι το PAPP-A και το PLGF, συνεκτιμάται ο κίνδυνος εμφάνισης εμβρύων με καθυστερημένη ανάπτυξη και προεκλαμψία στην έγκυο. Σε περιπτώσεις αυξημένου ρίσκου (>1/100) χορηγείται προφυλακτικά ασπιρίνη 160 mg κάθε βράδυ μέχρι τις 36 εβδομάδες κύησης.

Κατά την εξέταση Γενετικού Υπερηχογράφηματος (Β επιπέδου) επανυπολογίζουμε το ρίσκο αξιολογώντας το λόγο sFLT1/PLGF , ενώ προγραμματίζονται περισσότερα υπερηχογραφήματα ανάπτυξης /Doppler αρχίζοντας από τις 28 εβδομάδες κύησης (έναρξη τρίτου τριμήνου)

Υπολογισμός ρίσκου πρόωρου τοκετού:

Ο κίνδυνος πρόωρου τοκετού (πριν από τις 37 εβδομάδες) μπορεί να αξιολογηθεί μετρώντας το μήκος του τραχήλου της μήτρας. Συνιστάται προς όλες τις εγκύους, αλλά κυρίως σε περιπτώσεις αυξημένου προυπάρχοντος κινδύνου για πρόωρο τοκετό, όπως είναι οι πολύδυμες κυήσεις, ιστορικό προηγούμενου πρόωρου τοκετού, συγγενείς ανωμαλίες της μήτρας, ιστορικό επεμβάσεων στον τράχηλο(LLETZ, κωνοειδής εκτομή) και παθήσεις όπως νόσοι συνδετικού ιστού/κολλαγόνου της μητέρας.

Η μέτρηση του μήκους του τραχήλου γίνεται διακολπικά και συνιστάται να επαναληφθεί κατά το ανατομικό υπερηχογράφημα στις 20 – 22 εβδομάδες

Εξατομικευμένος κίνδυνος για το σύνδρομο Down

Η συντριπτική πλειοψηφία των εμβρύων είναι φυσιολογικά. Ωστόσο, όλες οι γυναίκες, ανεξάρτητα από την ηλικία τους, έχουν ένα μικρό κίνδυνο να γεννήσουν ένα παιδί με σωματική ή και νοητική αναπηρία. Σε κάποιες περιπτώσεις αυτό οφείλεται σε χρωμοσωμική ανωμαλία όπως το σύνδρομο Down.
Ο μόνος τρόπος να γνωρίζουμε με βεβαιότητα αν το έμβρυο έχει μια χρωμοσωμική ανωμαλία είναι μέσω μίας επεμβατικής εξέτασης, όπως η λήψη χοριακής λάχνης ή η αμνιοπαρακέντηση. Ωστόσο, οι εξετάσεις αυτές εμπεριέχουν τον κίνδυνο της αποβολής της τάξης του 1%.
Εναπόκειται στο ζευγάρι να αποφασίσει εάν ή όχι ο κίνδυνος το έμβρυο να έχει χρωμοσωμικές ανωμαλίες είναι αρκετά υψηλός ώστε να δικαιολογεί την επεμβατική εξέταση. Ως κατευθυντήρια οδηγία, μια επεμβατική εξέταση συνήθως προσφέρεται εάν ο κίνδυνος για το σύνδρομο Down είναι 1 στα 300 ή παραπάνω.

Η πιο ακριβής μέθοδος για την εκτίμηση του κινδύνου το έμβρυο να έχει σύνδρομο Down, διεξάγεται στις 11-13 εβδομάδες και εξαρτάται από τα παρακάτω:

  • Ηλικία της μητέρας
  • Αυχενική διαφάνεια
  • Παρουσία ή μη του εμβρυϊκού ρινικού οστού
  • Εμβρυϊκό καρδιακό ρυθμό
  • Τη ροή του αίματος μέσω της τριγλώχινας βαλβίδας της καρδιάς του εμβρύου
  • Τη ροή του αίματος μέσω του φλεβώδους πόρου
  • Παρουσία ή απουσία δομικών ανωμαλιών
  • Επίπεδο των δύο ορμονών (free β-hCG και PAPP-A στο αίμα της μητέρας)

 

Μετά το υπερηχογράφημα, επί τη βάσει όλων των ανωτέρω παραγόντων, ο εκτιμώμενος κίνδυνος για σύνδρομο Down θα συζητηθεί με σας. Μόνο εσείς μπορείτε να αποφασίσετε εάν θέλετε να υποβληθείτε σε μια επεμβατική διαγνωστική εξέταση.
Ανεξάρτητα από το αν έχετε αποφασίσει ή όχι να γίνει μια επεμβατική εξέταση, συνιστάται ένα αναλυτικό υπερηχογράφημα στις 20 εβδομάδες για να ελέγξουμε για δομικές ανωμαλίες στο έμβρυο.

Μεθοδοι διαλογής πληθυσμού ΠΑ (%)
Mητρική ηλικία (ΜΗ) 30
MΗ και βιοχημικοί δείκτες στις 15–18 εβδομάδες 50–70
MΗ και εμβρυϊκή αυχενική διαφάνεια (ΑΔ) στις 11–13+6 εβδομάδες 70–80
MΗ, εμβρυϊκή ΑΔ, ελεύθερη β-hCG και PAPP-A στον ορό της μητέρας στις 11–13+6 εβδομάδες 85–90
MΗ, εμβρυϊκή ΑΔ και ρινικό οστό (ΡΟ) στις 11–13+6 εβδομάδες 90
MΗ, εμβρυϊκή ΑΔ, ΡΟ, ελεύθερη β-hCG και PAPP-A στον ορό της μητέρας στις 11–13+6 εβδομάδες 95

Κλείστε Ραντεβού

Το ιατρείο λειτουργεί με ραντεβού. Καλέστε τώρα για να προγραμματίσουμε την επίσκεψή σας στο ιατρείο.